همزمان با شروع اکران های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر سامانه آرای مردمی فعال خواهد شد